Ярославу Степановичу Яцківу – 80!

Головні теми

Як швидко лине час. Ніби тільки вчора відзначали 70-річчя директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академіка НАН України Ярослава Степановича Яцківа, а вже сьогодні йому 80!

Науковий шлях Ярослава Степановича розпочався після закінчення Львівського політехнічного інституту (1960) як астронома-спостерігача у Полтавській гравіметричній обсерваторії АН УРСР. У 1965 р. він закінчив аспірантуру Головної астрономічної обсерваторії (ГАО) АН України й відтоді працює в цій установі, очоливши її в 1975 р.

Наукова тематика Я.С. Яцківа присвячена особливостям обертання Землі, фундаментальній астрометрії, космічній геодинаміці. За його ініціативою запроваджено нові технічні засоби й методи визначення параметрів обертання Землі: лазерна локація штучних супутників Землі, радіоінтерферометрія з наддовгою базою, радіотехнічні спостереження навігаційних супутників.Він брав активну участь у реалізації міжнародного проекту «Вега» з наземних і космічних досліджень комети Галлея, де відповідав за організацію наземного астрономічного забезпечення проекту. Серед сучасних проектів – створення в Україні постійної мережі станцій ГНСС.

Президент Української астрономічної асоціації (з 1991 р.). Ініціатор створення Національного космічного агентства України (1992), співавтор першої Національної космічної програми України (1993). У 1994 р. започаткував видання журналу «Космічна наука і технологія». Плідно працює як член Президії НАН України (з 1998 р.) та заступник Голови Ради з космічних досліджень НАН України (з 2001 р.). Віце-президент Європейського астрономічного союзу (2004–2009). Керівник підготовки та виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр.

Наші найщиріші вітання, головний український астрономе! Всіх благ!