Відбулося засідання Координаційної ради з організації спільних робіт КБ «Південне» та наукових установ НАН України

Новини

4 липня 2019 року в м. Києві, в залі засідань Президії Національної академії наук України, відбулося засідання Координаційної ради з організації спільних робіт ДП «КБ «Південне» та наукових установ НАН України. У засіданні взяли участь члени Координаційної Ради, запрошені представники наукових установ НАН України та ДП «КБ «Південне».

Про це повідомляється на сторінці КБ «Південне» у Facebook.

Заслухавши та обговоривши доповіді Генерального директора ДП «КБ «Південне», академіка НАН України О.В. Дегтярева, першого Віце-президента НАН України, академіка НАН України В.П. Горбуліна та керівників робочих груп за напрямами спільних досліджень щодо стану виконання плану спільної науково-дослідної діяльності на 2019 рік Координаційна рада вирішила:

• відзначити ефективність організації та позитивні результати співробітництва ДП «КБ «Південне» та наукових установ НАН України в рамках укладеної Генеральної угоди. Спільні дослідження проводяться згідно з ухваленими щорічними планами спільної науково-дослідної діяльності.

• керівникам робочих груп до жовтня поточного року з урахуванням виконання робіт у 2019 році та Перспективного плану спільної науково-дослідної діяльності ДП «КБ «Південне» і наукових установ НАН України на 2018-2022 роки підготувати взаємоузгоджені пропозиції для включення до плану спільної науково-дослідної діяльності на 2020 рік та внесення на розгляд координаційної ради в кінці 2019 року.

• рекомендувати науковим радам цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України, зокрема, Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр., сприяти виділенню фінансування, необхідного для виконання досліджень за найважливішими напрямами спільної науково-технічної діяльності установ НАН України та ДП «КБ «Південне».

• рекомендувати ДП «КБ «Південне» продовжити та розширити практику залучення наукових установ НАН України в якості співвиконавців дослідно-конструкторських робіт.

• вважати доцільним продовжити практику відображення отриманих результатів спільних досліджень у інформаційному бюлетені та науково-практичному журналі «Космічна наука і технологія».

Також повідомляється, що основи співпраці між Академією наук України і КБ «Південне» було закладено головним конструктором ракетно-космічної техніки, академіком М.К. Янгелем. Саме за його ініціативою було створено Інститут технічної механіки, велика кількість вчених КБ «Південне» увійшла до складу Академії наук України. Успіхи вітчизняної космічної галузі багато в чому залежали від багаторічної співпраці інститутів НАН України та КБ «Південне».

10 жовтня 2012 року Президент НАН України, академік Б.Є. Патон та Генеральний конструктор – Генеральний директор КБ «Південне» О.В. Дегтярев підписали Генеральну угоду про науково-технічне співробітництво між НАН України та ДП «КБ «Південне» у сфері створення ракетно-космічної техніки. Для організації робіт було утворено Координаційну раду та сформовано спільні робочі групи.