Мінстратегпром оприлюднив для консультацій з громадськістю проєкт закону України «Про внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність»

Новини

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оприлюднило на своєму сайті для консультацій з громадськістю проєкт закону України «Про космічну діяльність».

Метою проєкту закону є внесення змін до правових засад здійснення космічної діяльності в України, визначених Законом України від 15.11.1996 № 502/96-ВР «Про космічну діяльність» (далі – Закон № 502/96-ВР), які потребують нагального врегулювання для забезпечення ефективної взаємодії державних органів під час формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, дерегуляції космічної діяльності, приведення Закону № 502/96-ВР у відповідність до положень законодавства України та термінології Закону № 502/96-ВР у відповідність із єдиним термінологічним апаратом у цій сфері.

Підставами розроблення проєкту закону є Конвенція про реєстрацію космічних об’єктів, що запускаються у космічний простір, 1975 року, закони України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративну процедуру», «Про публічні електронні реєстри», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік», постанови Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3561-IX «Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 133-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року», резолюція Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України від 19.07.2023 № 21919/1/1-23 щодо забезпечення виконання рішень, прийнятих на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

Проєкт закону покликаний забезпечити чітке розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері космічної діяльності, створених на виконання Закону України від 02.10.2019 № 143-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності», зокрема центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, та центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

Крім того, термінологія Закону № 502/96-ВР потребує приведення у відповідність із єдиним термінологічним апаратом у сфері космічної діяльності як у частині термінів, визначених Законом № 502/96-ВР, так і термінів, які вживаються в інших нормативно-правових документах. Адже використання Законом № 502/96-ВР різної термінології щодо одного питання призводить до двозначності розуміння положень Закону № 502/96-ВР, виникнення колізій та неефективності Закону № 502/96-ВР.

Також Закон № 502/96-ВР потребує змін у частині надання адміністративних послуг із урахуванням положень законів України «Про адміністративні послуги», «Про адміністративну процедуру» та «Про публічні електронні реєстри».

Окремо проєктом закону пропонується:

  • ввести нове поняття «космічний об’єкт», яке відповідає Конвенції про реєстрацію космічних об’єктів, що запускаються у космічний простір, 1975 року, та статті 2 Регламенту (ЄС) 2021/69 Європейського Парламенту та Європейської Ради від 28 квітня 2021 року щодо заснування Космічної програми Союзу та Агентства ЄС з космічної програми (Regulation (EU) 2021/696 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing the Union Space Programme and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) № 912/2010, (EU) № 1285/2013 and (EU) № 377/2014 and Decision № 541/2014/EU);
  • Державний реєстр космічних апаратів України перетворити на Державний реєстр космічних об’єктів України з метою забезпечення виконання положень Конвенції про реєстрацію космічних об’єктів, що запускаються у космічний простір, 1975 року, ратифікованої Україною у 1977 році, та Закону України «Про публічні електронні реєстри»;
  • Державний реєстр унікальних об’єктів космічної діяльності перетворити у спосіб зміни паперової організації його ведення на електронну відповідно до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

З урахуванням протоколу № 11 від 06.07.2023 засідання Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності пропонується:

  • скасувати дозвіл на проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України;
  • встановити вимогу щодо надання всіма суб’єктами космічної діяльності України повідомлень про проведення переговорів з іноземними суб’єктами з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України, а також щодо реєстрації укладених всіма суб’єктами космічної діяльності України з іноземними суб’єктами договорів (контрактів) з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації, купівлі-продажу космічної техніки, космічних технологій та послуг, змін до них;
  • встановити вимогу подання декларацій про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності всіма суб’єктами космічної діяльності України, які мають намір здійснювати космічну діяльність, до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності;
  • визначити перелік документів, які необхідно подати для отримання дозволу на здійснення окремих видів космічної діяльності, реєстрації космічних об’єктів та унікальних об’єктів космічної діяльності.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 15 календарних днів до 30 квітня 2024 року.

Підписуйтесь на нас в Telegram: тут найцікавіші аерокосмічні новини!

Поділитися новиною: