Відбулися Загальні збори Асоціації «КОСМОС»

Новини

20 лютого 2020 року в м. Києві в Національному авіаційному університеті відбулися річні Загальні збори Асоціації «КОСМОС», в яких взяли участь представники 35 юридичних осіб від Національної академії наук, Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, Державного концерна «Укроборонпром» і приватного сектору.

Про це повідомляється на сайті Асоціації.

З привітальними промовами виступили – директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослав Степанович Яцків; ректор Національного авіаційного університету Володимир Миколайович Ісаєнко; Голова Державного космічного агентства України Володимир Володимирович Усов; Голова правління Громадської спілки «Дніпровський космічний кластер» Євген Леонідович Рокитський,.

Головуючий Ради Асоціації Олександр Володимирович Осадчий доповів про виконання Плану роботи Асоціації на 2019 рік та завданнях на 2020 рік.

Протягом року представники Асоціації взяли участь у наступних заходах: Авіакосмічному салоні в Ле Бурже; зустрічі в Нідерландському космічному офісі; Гамовській конференції в Одесі; Молодіжному космічному форумі в Києві; Круглому столі у Верховній Раді щодо розвитку приватного космосу; Конференції авіаційної промисловості; Парламентському семінарі «Український космос: на перетині минулого з майбутнім», Форумі «Дні космосу в Казахстані», Круглому столі: «Нові можливості космічних спостережень» в НАН України.

За підсумками цих заходів встановлено робочі контакти з Німецькою асоціацією аерокосмічної промисловості, Французською асоціацією авіаційно-космічної промисловості, Малайзійською асоціацією аерокосмічної промисловості, Нідерландською компанією іноваційних рішень в космосі, Швейцарською компанією SYDERAL.

За минулий рік прийнято до складу Асоціації 6 нових учасників: товариства «Хартрон Аркос», «Хартрон-Юком», «ФЕД», «Станко-Технології», приватне підприємство «Відродження» і державне підприємство «Спецтехноекспорт».

Комітет з космічної політики та законодавства (керівник комітету Олег Павлович Федоров) декілька разів збирався для обговорення документу «Спейс Вижен».

Цей документ був задуманий як підґрунтя для розроблення стратегічних та програмних документів в галузі космічної діяльності України, в першу чергу – Стратегії космічної діяльності України. Робота складалася з декількох складових частин, зокрема анкетування щодо пріоритетів космічної діяльності, збору пропозицій, обговорення на круглих столах (протягом року відбулося 3 таких обговорення в Києві та Одесі).

Матеріали, довідки та пропозицій до документу «Спейс Вижен» надійшли від 12 організацій: КБ «Південне», Корпорації «УкрІннМаш», Інституту космічних досліджень, Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі, Львівського центру Інституту космічних досліджень, Акціонерного товариства «Елміз», Житомирського військового інституту, Інституту ботаніки, Інституту біохімії, Інституту економіки промисловості Міжнародного центру космічного права, Центру «Спейс-Інформ».

На сьогодні розроблено основну версію документу, яка вміщує:

 • огляд тенденцій космічної діяльності в світі та Україні;
 • аналіз компетенцій космічної діяльності в Україні;
 • обґрунтування цілей, напрямів та завдань;
 • характеристику нової моделі космічної діяльності;
 • очікувані результати.

Радою Асоціації схвалено роботу комітету щодо підготовки документу «Спейс Вижен». Документ був обговорений та схвалений Радою з космічних досліджень НАН України. Надалі передбачається його надання органам державної влади в разі зацікавленості для спільної роботи над Стратегією космічної діяльності.

Крім підготовки документу «Спейс Вижен», представники комітету брали участь в обговоренні та доопрацюванні законопроекту 1071 щодо державного регулювання космічної діяльності. Цей законопроект вже прийнятий Верховною Радою і вступив в силу.

Комітет з формування проектів в ракетно-космічній сфері (керівник комітету Вадим Валерійович Васильєв) за минулий рік провів 3 засідання. На початку минулого року Комітетом було розроблено Положення про порядок формування спільних проектів, яке було затверджене Радою Асоціації. У березні здійснено розсилку учасникам Асоціації інформаційного листа про початок прийому пропозицій. З квітня до грудня було отримано 40 заявок на підтримку проектів від 17 учасників. Декілька запитів надійшло від організацій та фізичних осіб, які не є учасниками Асоціації.

В січні цього року проведено переговори з керівниками Студентського КБ та Інституту інноваційних технологій Національного авіаційного університету. Опрацьовано План співробітництва з реалізації спільних проектів Асоціації та університету. В якості першого проекту розглядається створення студентського наукового мікросупутнику.

Окрім засідань Комітету з розгляду проектів, проводились робочі зустрічі та наради з потенційними інвесторами. В результаті сформовано перелік потенційних донорів Асоціації та надіслано листи до перших з них. Здійснюється також моніторинг поточних конкурсів на гранти і фінансову підтримку подібних проектів.

Комітет науково-технічної та промислової кооперації (керівники комітету Віталій Олександрович Немілостівий і Анатолій Васильович Агарков) протягом року провів збір анкет щодо можливостей і потреб учасників (надійшло 10 анкет), з питань інтелектуальної власності (надійшло 9 анкет), з питань імпортозаміщення (надійшло 5 анкет). Створюється програмна оболонка для пошуку інформації з цих анкет.

За другим напрямом – проведення тематичних нарад з метою обговорення можливостей взаємообміну виробничими, технологічними та інформаційними ресурсами проведено три тематичні наради за активною участю представників підприємств і організацій.

В червні в КБ «Південне» відбулася нарада щодо проблемних питань у сфері інтелектуальної власності, стандартизації та інформаційного забезпечення.

Обговорювались проблеми українського законодавства в сфері інтелектуальної власності; проблеми скасування міждержавних стандартів та відсутності української технічної термінології; механізми інформаційного обміну результатами інтелектуальної діяльності.

За результатами наради підготовлено на направлено листи Асоціації щодо термінів-відповідників у національних стандартах та скасування міждержавних стандартів. До Комітету з формування космічної політики та законодавства передано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази України з питань охорони інтелектуальної власності.

У вересні в Дніпрі відбулася нарада з питань приладобудування у космічній сфері. Розглянуто напрями розвитку засобів авіоніки у світі, існуючі проблеми приладобудування в Україні, шляхи імпортозаміщення та можливості кооперації учасників Асоціації.

У листопаді в Харкові відбулася нарада щодо можливостей взаємообміну виробничими ресурсами та проблем імпортозаміщення.

Учасникам наради було представлено сучасні виробничі можливості АТ «ФЕД» в галузі точної механіки, електрогідравліки, мехатроніки і системного проектування. Найбільший інтерес визвали доповіді щодо світових тенденцій розвитку технологій ракетно-космічного машинобудування; застосування концепції віртуальних підприємств; бази знань із заміщення проблемного імпорту та освоєння нових матеріалів і комплектуючих.

Нарада підготувала ряд важливих рішень з формування переліку матеріалів та комплектуючих, виробництво яких доцільно створювати в Україні; створення спільної платформи обміну інформацією з імпортозаміщення; об`єднання зусиль з асоціаціями авіапромисловості та суднобудування в напрямах взаємообміну виробничими ресурсами та імпортозаміщення.

Представництво Асоціації в Європі (керівник Олег Мечиславович Венцковський) надало допомогу у проведенні перших перемов з представниками споріднених асоціацій під час Авіакосмічного салону в Ле Бурже. Надалі планується встановлення прямих контактів із закордонними компаніями, які можуть бути замовниками продукції та послуг для учасників. Для цього пропонується створити Міжнародну робочу групу. У Асоціації вже є пропозиції щодо трьох представників: в Нідерландах, Швеції і Канаді.

Планом роботи Асоціації на 2020 рік передбачено:

 • продовження та розширення робіт, які успішно почалися в минулому році;
 • розширення контактів з органами влади, спорідненими асоціаціями та спілками;
 • участь у підготовці конкретних законопроектів та документів Уряду;
 • активна позиція щодо затвердження Загальнодержавної космічної програми України на 2020-2024 роки;
 • пошук нових джерел для підтримки проектів учасників та їх комерціалізації;
 • активізація діяльності щодо формування внутрішніх кооперацій, обміну виробничими і технологічними ресурсами між учасниками Асоціації;
 • налагодження контактів із закордонними компаніями, які можуть бути замовниками продукції та послуг для учасників Асоціації.

В обговоренні доповіді взяли участь:

 1. Олександр Володимирович Романовський – Генеральний директор Товариства «Хартрон-Юком» (м. Запоріжжя);
 2. Наталія Рафаелівна Малишева – застуник директора Міжнародного центру космічного права;
 3. Наталія Наконечна — керівник проекту KickYour.tech «Гранти, партнери, інвестиції»;
 4. Анатолій Васильович Агарков –заступник Генерального конструктора ДП «КБ «Південне» з льотно-конструкторських випробувань та льотної експлуатації;
 5. Олег Семенович Уруський – президент Товариства «Авіаційно-космічні системи і технології»;
 6. Андреа Кассані (Італія) – головний менеджер заводу вакуумних пічей, представник компанії «Станко-Технології»;
 7. Андрій Миколайович Удод – директор – Головного конструктор Державного підприємства «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» (м. Дніпро)
 8. Анатолій Григорович Лауш – директор та головний конструктор КБ «ЦЕНТР» (м. Сміла);
 9. Ігор Іванович Кладов – головний редактор журналу «Наука і техніка».

Загальні збори затвердили План роботи Асоціації на 2020 рік, Порядок сплати внесків учасників Асоціації в 2020 році, Бюджет Асоціації на 2020 рік та прийняли низку організаційних та кадрових рішень:

Затвердили закордонних представників Асоціації:

в Нідерландах – Жарона Роттевеля;

в Швеції – Юлія Гутмана;

в Канаді – Андрія Жалко-Титаренко.

Затвердили:

 • керівником Міжнародної робочої групи Васильєва Вадима Валерійовича;
 • керівником Інформаційної робочої групи Редчиця Сергія Петровича;
 • керівником Комітету космічної політики та законодавства  Малишеву Наталію Рафаелівну;
 • керівником Комітету з формування проектів в ракетно-космічній сфері Уруського Олега Семеновича;
 • керівником Комітету науково-технічної та промислової кооперації Агаркова Анатолія Васильовича;

Затвердили новий склад Ради Acoцiaцiї:

 1. Осадчий Олександр Володимирович;
 2. Яцків Ярослав Степанович;
 3. Дегтярев Олександр Вікторович;
 4. Бойко Григорій Степанович;
 5. Романовський Олександр Володимирович;
 6. Лауш Анатолій Григорович;
 7. Малишева Наталія Рафаелівна;
 8. Уруський Олег Семенович;
 9. Агарков Анатолій Васильович;
 10. Васильєв Вадим Валерійович;
 11. Редчиць Сергій Петрович;
 12. Бабікова Катерина Олександрівна;
 13. Ткаченко Віктор Федорович;
 14. Рокитський Євген Леонідович;
 15. Наконечна Наталія Федорівна.

Затвердили директором Асоціації 

Яцкова Сергія Васильовича.

В завершення форуму було прийнято за основу Звернення учасників загальних зборів Української асоціації високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС».

Підписуйтесь на нас в Telegram: тут найцікавіші аерокосмічні новини!

Поділитися новиною: