Народні депутати підтримали за основу законопроект про внесення змін до законодавства щодо державного регулювання космічної діяльності

Головні теми

13 вересня 2019 року було прийнято за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності (№1071), спрямований на забезпечення розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, а також створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

З метою скасування обмеження на ведення діяльності, пов’язаної з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, для суб’єктів космічної діяльності приватної форми власності та унормування ведення зазначеної діяльності пропонується внести зміни до:

– статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши адміністративну відповідальність суб’єктів господарювання за: провадження господарської діяльності без подання декларації про провадження господарської діяльності; надання недостовірної, не в повному обсязі інформації у декларації про провадження господарської діяльності; порушення строку повідомлення про всі зміни даних, які були зазначені у поданій декларації.

Змінами до статті 255 Кодексу передбачається уповноважити посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі порушення суб’єктами космічної діяльності вимог, передбачених статтею 164 Кодексу;

– статті 4 Закону «Про підприємництво» стосовно виключення положень, якими встановлені обмеження для провадження господарської діяльності суб’єктами космічної діяльності приватної форми власності;

– Закону «Про космічну діяльність», а саме:

визначити, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми;

виключити положення стосовно здійснення ліцензування космічної діяльності;

передбачити, що державну політику у сфері космічної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності;

доповнити новою статтею стосовно подання суб’єктом космічної діяльності України приватної форми власності, які мають намір здійснювати космічну діяльність, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію про провадження господарської діяльності в сфері космічної діяльності.

виключити положення стосовно видачі державним органом дозволів суб’єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України.

доповнити новими положеннями, якими передбачити, що об’єкти космічної діяльності, що виробляються в Україні і призначені для експлуатації на її території, підлягають обов’язковій сертифікації на відповідність вимогам експлуатаційної придатності, а вироблені за міжнародним замовленням в Україні об’єкти космічної діяльності, в тому числі їх агрегати та складові частини, підлягають сертифікації на відповідність вимогам експлуатаційної придатності за бажанням суб’єктів космічної діяльності приватної форми власності;

– частини першої статті 7 Закону «Про страхування», якими передбачається виключити деякі види обов’язкового страхування.

– Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме: визначення терміну «декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства» викласти у новій редакції; встановити, що суб’єкт господарювання повинен повідомляти дозвільний орган про зміну інформації, яка була вказана у поданій декларації, у порядку та за формою встановленою Кабінетом Міністрів України протягом семи робочих днів з дня настання таких змін.

Підписуйтесь на нас в Telegram: тут найцікавіші аерокосмічні новини!

Поділитися новиною: